יום ירושלים ספרות בנושא יום ירושלים:

יום ירושלים

כללי
  • "ירושלים של ילדים ושל אור" . מאת בינה אופק. בהוצאת עופר (סיפור)

שלח תגובה שלחו אלי תגובות - חינוך וגן