http://www.yeladudim.co.il לוח מודעות הוסף למועדפים הפוך לאתר הבית קבוצת
דיון
לאתר
האדם השלם
: חופשת קיץ

קיץ - תשס"ב


פזל חדש לקיץ

דו רה מי" מתוך צלילי המוסיקה"
להאזנה
כללים מומלצים להתגוננות מפני נזקי השמש

1.     השעות בהן קרינת השמש היא מזיקה ביותר הן 10:00-16:00.

2.     חשוב לחבוש כובע שנותן צל על העורף והפנים

3.     הרגילו את ילדכם למרוח תכשיר עם מקדם הגנה 15 לפחות למרוח כל בוקר .

4.     בזמן שהייה בבריכה חשוב ללבוש חולצה

5.     יש לצמצם את שהייתם בשמש

6.     להשתדל להיות בצל

7.     לשתות הרבה מים

 

חכם בשמש
בנושא שיזוף נכון ניתן לקבל חוברת הדרכה מיוחדת באגודה למלחמה בסרטן,        טל'

1-800-599995

מידע לדוברי רוסית

1-800-343344

ניתן לקבל עלוני הסברה ללא תשלום.

 


כתובות וטלפונים לבירורים

http://www.cancer.org.il/newsite/quest/index.html

 


סרטן עור

·        גידולי עור

http://www.cancer.org.il/telemeyda/menus/skintumo.asp

 

·        מלנומה ממאירה על העור

http://www.cancer.org.il/telemeyda/menus/skinmela.asp