חגי ישראל ספרות בנושא פסח:

פסח

חג האביב
  • "שיר אביב" . מאת מתתיהו שלם. נמצא בתוך קובץ שירים :"מאה שירים ראשונים" חלק שני .ערכו דניאלה גרדוש ותלמה אליגון. בהוצאת כנרת (שיר)
  • "הפרח לפרפר" . מאת ח. נ. ביאליק. נמצא בתוך קובץ שירים :"הפרח לפרפר". בהוצאת תגא (שיר)
  • "ניצנים נראו בארץ. " . מאת שרה לוי-תנאי. מצא בתוך קובץ שירים :"מאה שירים ראשונים" חלק שני .ערכו דניאלה גרדוש ותלמה אליגון. בהוצאת כנרת (שיר)
כללי
  • "גנבתי את האפיקומן" . מאת בר עמוס. נמצא בתוך קובץ סיפורים :"גן שלנו חג שמח" בהוצאת עם עובד (סיפור)
  • "אגוז הזהב" . מאת לוין קיפניס. בהוצאת מודן (סיפור)
מינהגי החג
  • "גנבתי את האפיקומן" . מאת בר עמוס. נמצא בתוך קובץ סיפורים :"גן שלנו חג שמח" בהוצאת עם עובד (סיפור)
מן האגדה
  • "משה התינוק בארמון פרעה" . מאת בר עמוס. נמצא בתוך קובץ סיפורים :"גן שלנו חג שמח" בהוצאת עם עובד (סיפור)

שלח תגובה שלחו אלי תגובות - חינוך וגן