http://www.yeladudim.co.il הוסף למועדפים הפוך לאתר הבית קבוצת
דיון
ספר אורחים
עמוד הבית חגים ברכת הבית
לסוף הדף
שמור אלוהים על המשפחה שלילהאזין לשיר ולעקוב עם הילדים
אחר מילות השיר והדמויות המלוות אותו


להאזנה


שמור אלוהים על המשפחה שלי


שמור אלוהים על הבית


תן אלוהים למשפחה שלי


חום, אהבה וכוכב בשמיים


לאמא לאבא


לסבתא לסבא


לאח לאחות

    
וגם לי


לאמא לאבא


לסבתא לסבא


ולכל המשפחה שלי
לתחילת הדף
yehuda bahar 2001 ©