http://www.yeladudim.co.il לוח מודעות הוסף למועדפים הפוך לאתר הבית קבוצת
דיון
לאתר
האדם השלםעמוד הביתספרות מקצועית חינוך לגיל הרך

ספרים ומאמרים בעברית בנושא: חינוך וחינוך לגיל הרך

1. אברהם, ע' (1989). קווי-התפתחות בציורי דמות אנוש. בתוך: הגלוי והנסתר בציורי דמות אנוש. (עמ' 99-115) תל אביב: רשפים.
2. ארמסטרונג , ת' (1997). אינטליגנציות מרובות בכיתה. ירושלים: מכון ברנקו וייס.
3. דיין, י' (1998). עבודה איכותית עם ילדים. הד הגן,1998. עמ' 162-166
4. ויניקוט, ד' (1998). הילד , משפחתו וסביבתו. תל אביב: ספרית פועלים
5. ולדן, צ' (1991). גן עדן הקסום. מתוך הד הגן חוברת ב', שנה נ"ו, כסלו תשנ"ב 162-163
6. ולדן, צ' (1991). שילוב התפתחות הרגשית והשכלית. מתוך הד הגן שנה נ"ו, חוברת ב', 12/91
כסלו תשנ"ב 164-165. 7. טל, ק' (1999). כל כך הגיוני, כל כך מסובך. הד הגן . 1999 . עמ'22-29
8. כהן , נ' (1998). תיאוריית האינטליגנציות המרובות של פרופ' הווארד גרדנר. הד הגן ב'. תשנ"ט 30-37
9. לביא, צ' (1991), תרומתו של ויגוצקי, בתוך: עיונים בחינוך עכשווי (עמ' 113-136) . חיפה: אח
10. לוין, ג' ( 1988 ) מעורבות משתתפת. הד הגן, חוברת כ', 132-137
11. לוין, ג' (1971). פעילות והתנהגות . תל אביב: אוצר המורה.
12. לוין, ג' (1980). שוויון ערך הפעילות של ילדי הגן. הד הגן, חוברת א' ב'. תש"ם, 64-69.
13. לוין, ג' (1985). גננות משוחחות . תל אביב: ספרית הפועלים, הקיבוץ המאוחד.
14. לוין, ג' (1987). תת קבוצות הגן הילדים. הד הגן, תשנ"ה (א') 20-27.
15. לוין, ג' (1995). כיצד לומדים ילדים בגיל הרך. הד הגן, תשנ"ה (ד) 364-375.
16. לוין, ג' (1999). שינויים בחינוך. הד הגן . 1999 . עמ'14
17. לוין, ג', (1986). גן הילדים לטובת הילד תל אביב: רשפים.
18. לוין, ג', (1986). הפעילות כביטוי לזהות הילד. בתוך: גן הילדים לטובת הילד. עמ' 39-64. תל אביב: רשפים.
19. לקין , מ', לקין, מ', קונסטנצו, פ' (1980). תהליכים קבוצתיים בילדות מוקדמת- ממד התפתחותי. בינימיני, ק' (עורך) עיונים בחינוך, 75-94. חשוון, תשמ"א. חיפה: אוניברסיטת חיפה.
20. מיכלוביץ, ר' (1998). לילדים קטנים יש מאה שפות. הד הגן . תשנ"ח (ג') 293-301.
21. מק-קארתי, מ', יוסטון, ג',(1980) בעיות בפיתוח תוכניות לימודים: המשחק . בתוך: יסודות החינוך לגיל הרך (עמ' 200-219). תל אביב: הוצאת לדורי.
22. מרזיאנו , ר' (1998). ממדי הלמידה. לקראת הוראה מושכלת. תל אביב: תל. הוצאה לאור אסתר קלנר
23. ניר יניב, נ' (1984). לחנך ולהתחנך, גישות למחנכת ולהתפתחותה האישית. תל אביב: ספרית הפועלים.
24. ניר, צ' (1982). סכסוכים והשלמות- חלק מחיי גן הילדים, החינוך המשותף, 105, 54-59.
25. סבר, א' (1980). יסודות חברתיים בפעילותם של ילדי הגן. הד הגן, מ"ד, 50-63
26. סמילנסקי, מ' (1988). אתגר ההתבגרות- היכרות וחברות. כרך א'. רמת אביב: רמות.
27. פוירשטיין, ר' (1998 ). האדם כישות משתנה. על תורת הלמידה המתווכת. אוניברסיטה משודרת
28. פורמן, מ'.(1994). ילדות כמרקחת. אלימות וצייתנות בגיל הרך". תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
29. פרידמן, נ' (עורכת) (התשנ"ה). תכנית מסגרת. לגן הילדים גילאי 3-6. ירושלים: האגף לחינוך קדם יסודי
30. פריץ, ג' (1990 ). הקניית מיומנויות תקשורת ליחידים מתרבויות שונות. הד הגן. נ"ה. תש"ן. 25-33
31. צורן, נ' (1998). תוכנית לימודים בצמיחה, התפיסה הקוריקולרית ברג'יו - אמיליה, הד הגן . תשנ"ח (ג') 305-309.
32. צורן, נ' (1998 a). תהליכי התיכנון החינוכי בגן באחריות מי?. הד הגן, תשנ"ט (ב') 80-83
33. קיכל ל' (1998). ויכוח וריב בין הילדים, בתוך: הד הגן, חוברת ד' תשנ"ח. 417-428
34. קליין, פ. ש' (1991). שילוב התפתחות ברגשית והשכלית. הד הגן חוברת ב', כסלו תשנ"ב, 164-165.
35. קליין, פ. ש' (1993). ילד נבון ורגיש יותר (MISK), מבט חדש על השאלה ישנה. שדה חמד ל"ו (א', ב') 99-111. תל אביב: רשפים.
36. קליין, פ. ש' (1997). ילד חכם יותר. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן
37. קשתי, י' (1997) . פלורליזם בחינוך. בתוך קשתי, י' , אריאלי, מ' , שלסקי ש', (עורכים)(1997) לקסיקון החינוך וההוראה (עמוד 306-307 ) אוניברסיטת תל אביב: רמות.
38. רותם, ר', בירן, א' (1977). כשרים מוסיקליים אצל ילדים בגיל הגן. הד הגן מ"א 342-355
39. שגיא, ש', לוי, צ' (1997). זהות וחינוך. בתוך קשתי, י' , אריאלי, מ' , שלסקי ש', (עורכים)(1997) לקסיקון החינוך וההוראה (עמוד 161-162) אוניברסיטת תל אביב: רמות.
40. שלסקי, ש' (1997). מודרניות וחינוך. בתוך קשתי, י' , אריאלי, מ' , שלסקי ש', (עורכים)(1997) לקסיקון החינוך וההוראה (עמוד 253-255) אוניברסיטת תל אביב: רמות.
41. שמעוני, ש', לוין, א' (1998). כל אחד חושב אחרת, כל אחד יודע אחרת, כל אחד לומד אחרת. תל אביב: מכון מופ"ת.
42. שקולניקוב, ש' (1997).חינוך. בתוך קשתי, י' , אריאלי, מ' , שלסקי ש', (עורכים)(1997) לקסיקון החינוך וההוראה (עמוד 170-171) אוניברסיטת תל אביב: רמות.

חזרה לראש העמוד

עמוד הבית
פינות
פינת הילדים
פינת החגים
פינת עונות השנה
קהילות
קהילת חינוך וגן
מאגרים
קבוצת דיון
מסיבות ואירועים
קהילת אלטרנטיבי
פורום האדם השלם
פורום חוכמת הקבלה
אתר ילדים של החיים
ספרות מקצועית
ע) התפתחות הילד)
התפתחות הילד (E)
ע) חינוך לגיל הרך)
חינוך לגיל הרך (E)
כללי
על האתר
אודותי
שנת שבתון