חנוכה ספרות בנושא חנוכה:

חנוכה

כללי
  • "גברת קרש ומר מערוך" . מאת . בהוצאת (סיפור)
  • "הלביבה שהתגלגלה" . מאת תלמה אליגון . נמצא בתוך קובץ סיפורים :"גן שלנו חג שמח". בהוצאת כנרת (סיפור)
  • "חג שמח" . מאת דתיה בן דור . נמצא בתוך קובץ סיפורים :"גן שלנו חג שמח". בהוצאת כנרת (שיר)
  • "לכבוד חנוכה" . מאת ח.נ. ביאליק . נמצא בתוך קובץ סיפורים :"גן שלנו חג שמח". בהוצאת כנרת (שיר)
  • "שקט שקט..." . מאת עמנואל הרוסי . נמצא בתוך קובץ סיפורים :"גן שלנו חג שמח". בהוצאת כנרת (דיקלום)

שלח תגובה שלחו אלי תגובות - חינוך וגן