אביב ספרות בנושא אביב:

אביב

כללי
  • "שיר אביב" . מאת מתתיהו שלם. נמצא בתוך קובץ שירים :"מאה שירים ראשונים" חלק שני .ערכו דניאלה גרדוש ותלמה אליגון. בהוצאת כנרת (שיר)
  • "הפרח לפרפר" . מאת ח. נ. ביאליק. נמצא בתוך קובץ שירים :"הפרח לפרפר". בהוצאת תגא (שיר)
  • "ניצנים נראו בארץ. " . מאת שרה לוי-תנאי. מצא בתוך קובץ שירים :"מאה שירים ראשונים" חלק שני .ערכו דניאלה גרדוש ותלמה אליגון. בהוצאת כנרת (שיר)
  • "עונות השנה" . מאת גלעדי קורה. בהוצאת זימזון (סיפור)
מזג האויר
צומח
  • "סב סביון לומד לעוף" . מאת רז אורית. (סיפור)
ביגוד והנעלה
  • "עונות השנה" . מאת גלעדי קורה. בהוצאת זימזון (סיפור)

שלח תגובה שלחו אלי תגובות - חינוך וגן