השלם את תמונת הפזל שלפניך .פזר את חלקי הפזל  |   אם סיימת להשלים את הפזל לחץ כאן
חלקי הפזל בצד שמאל מעל התמונה.
משוך את חלקי הפזל באמצעות סמן העכבר.
תוכל לעמוד על התמונה העמומה על מנת לבדוק
אם השלמת את החסר.