http://www.yeladudim.co.il הוסף למועדפים הפוך לאתר הבית קבוצת
דיון
עמוד הבית חגים פזל לחנוכה משחק זכרון
לסוף הדף


.לקט שירי חנוכה
.רשימת קישורים לשירים
מעוז צור ישועתי

נרות חנוכה

סביבוני ירוץ בגיל

שקט שקט
סו סו - סופגניה
הנרות הללו

אנו נושאים לפידים
באנו חושך לגרש
מה אמרו הנרות בחנוכה

חנוכיה לי יש
ימי החנוכה
לכבוד החנוכה
מי ימלל

חזרה

אנו נושאים לפידים
מאת: א.זאב/מ.זעירא

,אנו נושאים לפידים בלילות אפלים
זורחים השבילים מתחת רגלינו
- ומי אשר לב לו הצמא לאור
ישא את עיניו ויבוא אילינו לאור
! ויבוא
נס לא קרה לנו פך שמן לא מצאנו
לעמק הלכנו ההרה עלינו
מעינות האורות הגנוזים גילינו
נס לא קרה לנו פך שמן לא מצאנו
.בסלע חצבנו עד דם, ויהי אור


חזרה

באנו חושך לגרש
מאת:ש.ל. תנאי/ע. עמירן

באנו חושך לגרש בידינו אור ואש
.כל אחד הוא אור קטן וכולנו - אור איתן
! סורה חושך, הלאה שחור ! סורה מפני האור

חזרה

מה אמרו הנרות בחנוכה
"מילים ולחן:יהודה בכר

כולנו כולנו כולנו דולקים
כולנו כולנו כולנו עכשיו מאירים
כולנו כולנו זה אור מיוחד
כולנו ביחד בלב מאוחדחזרה
חנוכיה לי יש
מאת: ש.גלוזמן/נ.כ.מלמד

להאזנה
חנוכיה לי יש , דולקת בה האש
.ושחה לי בלאט, על כד קטן אחד
.חנוכיה שלי - אורך נא העלי

חזרה

ימי החנוכה
מאת:אברונין/עממי

להאזנה

,ימי החנוכה חנוכה מקדשנו
בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו
לילה ויום סביבונינו יסוב
.סופגניות נאכל בם לרוב
!האירו ! הדליקו
נרות חנוכה רבים
על הניסים ועל הנפלאות
.אשר חוללו המכבים
,ניצחון המכבים נספר, נזמרה
על האויבים אז ידם כי גברה
ירושלים שבה לתחיה
.עם ישראל עשה תושיה
!האירו ! הדליקו

חזרה

לכבוד החנוכה
מילים : ח"נ ביאליק לחן: עממי

להאזנה
אבי הדליק נרות לי
-ושמש לו אבוקה
?יודעים אתם לכבוד מה
!לכבוד החנוכה

,מורי הביא כרכר לי
- בן- עופרת יצוקה
?יודעים אתם לכבוד מה
!לכבוד החנוכה

,אמי נתנה לביבה לי
- לביבה חמה, מתוקה
?יודעים אתם לכבוד מה
?לכבוד החנוכה

,דודי נתן תשורה לי
- פרוטה אחת שחוקה
?יודעים אתם לכבוד מה
!לכבוד החנוכה

חזרה

מי ימלל
מילים:מ.רבינא לחן:עממי

?מי ימלל גבורות ישראל אותם מי ימנה
.הן בכל דור יקום הגבור גואל העם
!שמע
בימים ההם בזמן הזה
מכבי מושיע ופודה
ובימינו כל עם ישראל
.יתאחד יקום ויגאל

חזרה

מעוז צור ישועתי
פיוט מימי הביניים

להאזנה

,מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח
,תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח
,לעת תכין מטבח מצר המנבח
.אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח

,רעות שבעה נפשי, ביגון כלה
,חיי מררו בקשי, בשעבוד מלכות עגלה
,ובידו הגדולה, הוציא את הסגולה
.חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן מצולה

,דביר קדשו הביאני וגם שם לא שקטתי
,ובא נוגש והגלני, כי זרים עבדתי
,ויין רעל מסכתי, כמעט שעברתי
.קץ בבל זרבבל, לקץ שבעים נושעתי

,כרות קומה ברוש בקש, אגגי בן המדתא
,ונהיתה לו למוקש, וגאוותו נשבתה
ראש ימיני נשאת, ואויב שמו מחית
.רוב בניו וקנייניו על העץ תלית

,יוונים נקבצו עלי, אזי בימי חשמנים
,ופרצו חומות מגדלי, וטמאו כל השמנים
,ומנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים
.בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים

,חשוף זרוע קדשך, וקרב קץ הישועה
,נקום נקמת עבדיך, מאומה הרשעה
,כי ארכה השעה, ואין קץ לימי הרעה
.דחה אדמון בצל צלמון הקם רועים שבעה

חזרה


נרות חנוכה

שמן זך השגתי לי
.ונרות חג הדלקתי לי
?יודעים אתם מה הם
- נרות קטנים גאים הם
- נרות גיל נפלאים הם
! נרות חשמונאים

קרים סוערים
.אך נרותי בוערים
!הלאה רוחות רעים
יש עוד שמן פה מעט
!נר החשמונאים

חזרה

סביבוני ירוץ בגיל
מילים ולחן:מתתיהו שלם

סביבוני ירוץ בגיל
מן העמק לגליל
בין הרים ועמקים
.בשדות הירוקים
מיהודה לשרון
יתגלגל לו הסביבון
בין כרמים ופרדסים
.שם עובדים וששים

חזרה

שקט שקט

,שקט, שקט, שקט, שקט
החנוכיה דולקת
ובחדר בלי שאון
.מסתובב לו הסביבון

מסתובב ולא עייף
אך לפתע הוא יושב
אני רעב" יקרא בקול"
."בבקשה תנו לאכול"

לא דגים ולא מצה"
,לא מרק ולא קציצה
לביבה לי מתוקה
"!תנו לכבוד החנוכה


חזרהסו סו - סופגניה
מאת:א.בינדר/ע.ברזל

,בואו ילדים נכין
.יחדיו סופגניה
,מבצק מקמח מים
.וריבה קנויה

,סו,סו,סופגניה
.חמה ומתוקה
,סו,סו,סופגניה
.לחג החנוכה

כאן בשמן היא
,תרתח לה הסופגניה
,ביץ ביץ בץ היא תזמר
.הנה כבר עשויה

פזמון...

,נמלאנה בריבה
.לה בטן כה שמנה
,בואו לשולחן כולם
.זה חג החנוכה


חזרה

הנרות הללו
מהתפילה

להאזנה

הנרות הללו
שאנו מדליקים
על הנסים
ועל הנפלאות
ועל התשועות
,ועל המלחמות
שעשית לאבותינו
בימים ההם
.בזמן הזה


חזרהלתחילת הדף
yehuda bahar 2001 ©